Home / Strefa studenta / Zbieranie informacji o uczelni uczącej / Zbieranie informacji o uczelni przyjmującej

Zbieranie informacji o uczelni przyjmującej

Zbieranie informacji o uczelni przyjmującej

Zapoznaj się z jakimi uczelniami Akademia podpisała umowę bilateralną dotyczącą wymiany studentów, czyli do jakiego kraju i na jak długo możesz wyjechać na stypendium Erasmusa+.
Teraz powinieneś dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które pomogą Ci ustalić program studiów oraz pozwolą zorientować się z warunkami finansowo-bytowymi.
Dowiedz się o dokładny adres biura Erasmusa+ na zagranicznej uczelni, do której się wybierasz oraz o nazwisko osoby zajmującej się tam studentami programu Erasmus+.
W wielu sprawach będziesz się kontaktował osobiście, więc jest rzeczą istotną aby ustalić odpowiedzialną osobę. Zawsze zachowuj kopie swoich dokumentów i zabierz ze sobą do uczelni zagranicznej na wypadek, gdyby zaginęły w trakcie przesyłki.
Te informacje zawarte są w różnego typu informatorach i przewodnikach, a także w pakietach informacyjnych bądź na stronach internetowej danej uczelni.

akademiki warszawa