Home / Strefa studenta / Wyjazdy doktorantów / Wyjazdy na studia

Wyjazdy na studia

O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:
1. jesteś doktorantem Akademii;
2. w momencie wyjazdu na stypendium Programu Erasmus oraz w trakcie jego pobytu nie będziesz przebywać na urlopie dziekańskim lub innym;
3. Twój pobyt  w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.Pamiętaj! Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni;
4. nie masz zaległości finansowych wobec Akademii;
5. terminowo wypełniłeś i złożyłeś wymagane dokumenty.

Na studia za granicą możesz wyjechać jedynie do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi Akademia podpisała umowy o współpracy, przewidujące wymianę doktorantów.
Spełniając stawiane kryteria, szczegółowo zapoznaj się z tą zakładką a niejasności możesz skonsultować w Biurze Programu Erasmus.

DODATKOWE INFORMACJE:
Jako doktorant ASzWoj możesz również wyjechać na praktyki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów doktoranckich.