Home / Aktualności / Wizyta w National University of Public Service

Wizyta w National University of Public Service

W dniach 23-27 października br. delegacja Akademii Sztuki Wojennej w składzie: Kwestor ASzWoj dr Małgorzata Milian-Pogonowska, Kamil Wysokiński, Sylwia Winiarska oraz Marlena Blicharz, przebywała w National University of Public Service. Wizyta miała na celu zacieśnienie współpracy ze strategicznym partnerem Akademii jakim jest budapesztański uniwersytet.

Program w NUPS obejmował spotkania z kierownictwem dwóch wydziałów: dr Boglárką Koller Dziekanem Wydziału Nauk Europejskich i Międzynarodowych oraz płk. dr. hab. Zoltanem Jobbagy Prodziekanem ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej na Wydziale  Nauk Wojskowych i Szkolenia Oficerów. Dziekani wydziałów przedstawili aktualne programy studiów oferowane przez ich jednostki, a także wyjaśnili zasady finansowania szkolnictwa wyższego na Węgrzech.

24 i 25 października odbyły się spotkania z pracownikami biur międzynarodowych, zajmującymi się mobilnościami pracowników i studentów w ramach Programów Erasmus+ oraz International Credit Mobility. Węgierska instytucja szczególnie intensywnie rozwija międzynarodową współpracę z europejskimi i azjatyckimi partnerami, w zakresie czego przedstawiono dotychczasowe doświadczenia.

Pracownicy Akademii, mieli także okazję zapoznać się infrastrukturą NUPS, która jest aktualnie w fazie intensywnej modernizacji mającej związek z restrukturyzacją uczelni.

Pobyt na Węgrzech został zrealizowany w ramach wizyty szkoleniowej STT Programu Erasmus+.

 

 

Sprawdź także

Wizyta w Academia Militar w Lizbonie

W dniach  21-25.05.2018 r. w ramach wymiany dydaktycznej programu Erasmus+ zajęcia w Academia Militar w ...

akademiki warszawa