Home / Aktualności / Wizyta przedstawicieli Zespołu ds. Procesu Bolońskiego w Theresian Military Academy

Wizyta przedstawicieli Zespołu ds. Procesu Bolońskiego w Theresian Military Academy

Przedstawiciele Zespołu ds. Procesu Bolońskiego: Olga Ścigała-Karpińska, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ oraz Marlena Blicharz, odwiedziły w dniach
9-13 kwietnia br. Theresian Military Academy (Austria).

Celem wizyty było pogłębienie współpracy w dziedzinie wymiany studentów, kadetów
i pracowników między uczelniami.

Przedstawicielki Zespołu wzięły udział w zorganizowanych spotkaniach roboczych, warsztatach z pracownikami biura międzynarodowego, departamentu języków obcych, biblioteki, innych jednostek organizacyjnych.

Uzgodniono zacieśnienie współpracy co do przyjmowania austriackich kadetów
i  wysyłania polskich studentów w celu realizacji studiów w ramach programu Erasmus+.  

Sprawdź także

Studia zagraniczne w semestrze zimowym 2018/2019: ostatnia szansa

Drodzy Studenci! Informujemy, że po zakończeniu głównego postępowania rekrutacyjnego do Programu Erasmus+ w roku akademickim ...

akademiki warszawa