• Wyjazdy na studia

    O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 1. jesteś doktorantem Akademii; 2. w ...

    Czytaj więcej »

STREFA STUDENTA

Praktyki – dla studentów

Podstawą rekrutacji na praktyki jest złożenie podania. Po jego wypełnieniu należy się skontaktować z biurem Erasmus. za pośrednictwem e-mail: s.pietrzak@akademia.mil.pl lub bezpośrednio w pokoju 130 bud 4. (Biuro przepustek). Podanie-o-wyjazd-na-praktyki-Erasmus Dokumeny Placemnt Learning agreement w skrócie ,,LA” jest dokumentem, który stanowi porumienie między stronami. (Studentem, uczelnią i przyszłym pracodawcą). Placement ...

Czytaj więcej »

Jakie dokumenty wypełnić?

Rekrutacja on-line

Wyjazdy na studia   Od roku akademickiego 2014/2015 Akademia Obrony Narodowej prowadzi rekrutacje online, która dotyczy tylko wyjazdów na studia. Pomimo tego na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Większość dokumentów będzie wypełniana w systemie Mobility Online. Wystarczy je dokładnie przeczytać, wydrukować, wypełnić i zaopatrzyć w odpowiednie podpisy a następnie ...

Czytaj więcej »

Zaliczenie studiów zrealizowanych za granicą

Na podstawie przygotowanego przed wyjazdem „Learning Agreement (LA) before mobility” oraz autorskiego dokumentu „Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń (PUZ)” Akademia Obrony Narodowej uznaje osiągnięcia uzyskane w zagranicznych uczelniach partnerskich, jako część obowiązującego programu studiów. Konsultacje w kwestii opracowania LA oraz PUZ kompatybilnego z programem studiów w uczelni macierzystej prowadzi ze Studentem ...

Czytaj więcej »