• Wyjazdy na studia

    O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 1. jesteś doktorantem Akademii; 2. w ...

    Czytaj więcej »

STREFA STUDENTA

International Balkan University

INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY   MK SKOPJE04   Assoc. Prof. Dr. Snezana Bilic – Sotiroska, Erasmus + Institutional Coordinator Str. Tashko Karadza No.11A, 1000 Skopje, (Republic of Macedonia) e-mail: sbilicsotiroska@ibu.edu.mk Phone : +389 2 3214 831 Fax : +389 2 3214 832   Subject area code * [ISCED] Subject area name Study cycle [short cycle, ...

Czytaj więcej »

Wyjazdy pracowników AON

Anlage Ausbildungsangebot ILT 2015 AON – Dane wyjazdowe pracownika E+ AON-Staff-mobility-didactic AON-Staff-mobility-training Efekty ksztalcenia SM I stop 2014 Personalerfassungsbogen Anlage Ausbildungsangebot ILT 2014

Czytaj więcej »

Dokumenty z uczelni zagranicznych

Data Sheet DAUGAVPILS UNIVERSITYŁotwa Data Sheet, ECE Lyon, Francja Data Sheet, Matej Bel University, Słowacja Data Sheet, Riga Technical University, Łotwa Data Sheet, Suleyman Demirel University, Turcja Data Sheet, Technical University of Košice, Słowacja Data Sheet, Transport and Telecommunication Institute,Łotwa DATA SHEET, UNIVERSIDAD DE ALMERIA, HISZPANIA Data Sheet, Universidade Lusofona ...

Czytaj więcej »

Studia zagraniczne – dla studentów

AON – Przedwyjazdowe uznanie zaliczeń PUZ AON – Student Application Form Studenci AON AON – Transcript of Records BN1-12 BN1-13 BN2-12 BN2-13 BW1-12 BW1-13 BW2-13 Ekonomika obronności I stopnia stacjonarne 2012_2013 Ekonomika obronności I stopnia stacjonarne 2013_2014 ISB1-13 Logistyka I stopnia stacjonarne 2012_2013 Logistyka I stopnia stacjonarne 2013_2014 Logistyka stacjonarne ...

Czytaj więcej »

Praktyki – dla studentów

Podanie do dziekana w pierwszej kolejności wypełnia student. Istotne jest by określić czy praktyki maja być realizowane jako dodatkowe czy obowiązkowe (programowe). W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody opiekuna roku. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w biurze Erasmus. Budynek nr 4 (biuro przepustek) pokój 130 (1 piętro, po ...

Czytaj więcej »
akademiki warszawa