Home / Strefa studenta / Kwalifikacja / Kwalifikacja

Kwalifikacja

Jeśli w momencie wyjazdu będziesz po pierwszym roku studiów, masz dobrą średnią ocen oraz znajomość języka obcego a także opracowane wymagane dokumenty i wysoką motywację do wyjazdu – to znaczy, że możesz ubiegać się o status STUDENTA ERASMUSA+.

Musisz jednak przejść przez procedurę rekrutacyjną powoływanej przez Rektora AON komisji, która dokona Twojej oceny na podstawie punktów:
– średnia ocen: 3,51 – 3,99 – 2 pkt; 4,0 – 4,50 – 3 pkt; 4,51 – 5,0 – 4 pkt;
– znajomość języka obcego: poziom B1 – 1 pkt; poziom B2 – 2 pkt; poziom C1 lub certyfikaty zagranicznych ośrodków językowych – 3 pkt.
– zgodność „Porozumienia o programie zajęć” z kierunkiem studiów – 1 pkt;
– pozytywna opinia dziekana wydziału – 1 pkt;
– stypendia naukowe – 1 pkt;
– dodatkowe osiągnięcia – 1 pkt;
– dodatkowa działalność na rzecz uczelni – do 2 pkt.

Minimalna liczba kwalifikująca na wyjazd to 8 punktów.
Jeżeli uzyskasz 5-7 punktów zostaniesz wpisany na listę rezerwową i w zależności od liczby wolnych miejsc będziesz mógł zrealizować wyjazd.

Jeśli opinia dziekana wydziału jest negatywna lub wystąpi niezgodność w „Porozumieniu o programie zajęć”, zostaniesz wykluczony z dalszej kwalifikacji.
Rekrutacja studentów odbywa się w biurze Programu Erasmus i trwa do końca lutego i dotyczy przyszłego roku akademickiego

PAMIĘTAJ! Koordynator wydziałowy jest Twoim przewodnikiem i opiekunem w Programie a dziekanat, biuro programu Erasmus oraz strona internetowa pomoże Ci załatwiać sprawy formalne.