Home / Aktualności / Erasmus+ po raz XVII w Akademii

Erasmus+ po raz XVII w Akademii

Zagraniczni studenci rozpoczęli naukę w ASzWoj

We wtorek, 10 października br. w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej odbyła się inauguracja studiów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Akademii, a także kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy uczelni i zaproszeni goście. Okolicznościowe życzenia do studentów skierował prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Jarosław Gryz. Studentów powitali prodziekan WZiD płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC, prodziekan ds. studenckich WZiD dr Izabela HORZELA, prodziekan ds. studenckich WWoj dr Milena PALCZEWSKA oraz prodziekan ds. studenckich WBN ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ. Akademię Sztuki Wojennej jako miejsce odbywania studiów wybrało 27 studentów z Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier i Włoch.  Przez cztery najbliższe miesiące będą oni poszerzać wiedzę i umiejętności na kierunkach Security Science, Aviation Management i Organization Management.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się Ice breaker. Studenci oraz przybyli goście w nieformalnej atmosferze kosztowali smakołyków z wielu europejskich państw a także polskich pierogów. Część kulinarna stanowiła wstęp do kolejnych punktów programu kulturalnego, którymi były nauka tradycyjnego tańca poloneza oraz gry i zabawy integracyjne.

W następnych dniach tzw. „Orientation week” studenci wzięli udział w spotkaniach oraz wyjazdach studyjnych.

11 października zorganizowana została wizyta w Sejmie RP.  Podczas pobytu w Parlamencie, studenci mieli wyjątkową możliwość obserwowania posłów podczas głosowania nad budżetem. Następnie przeprowadzona została prelekcja na temat systemu stanowienia prawa w Polsce. Wykład urozmaiciły ciekawostki o Sejmie i Senacie, których próżno szukać w oficjalnych przewodnikach. Z uwagi na trwające posiedzenie Sejmu program zwiedzania dostosowano do zaostrzonych procedur bezpieczeństwa. Po zakończeniu wizyty w Sejmie zaplanowano zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem. Podczas trwającego niemal trzy godziny spaceru studenci poznali min. Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta, Nowe Miasto. Studenci zostali zapoznani z legendami i historią Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych losów podczas II Wojny Światowej.

12 października był dniem informacyjno-organizacyjnym. Studenci spotkali się z inspektorem BHP, który przedstawił potencjalne zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa w Akademii. Przedstawiona została możliwość korzystania z obiektów sportowych ASzWoj a także regulamin Domu Studenta.

13 października studenci zagraniczni gościli w Komedzie Stołecznej Policji, gdzie uczestniczyli w wykładzie podinspektora Macieja Zimonia na temat prawnych aspektów pobytu cudzoziemców i wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Wykład dotyczył także metod funkcjonowania Policji i zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Studenci mieli również okazję zobaczyć Stołeczne Centrum Monitoringu oraz laboratorium biologiczne, gdzie zostali zapoznani z metodami badania DNA i śladów biologicznych z miejsc przestępstw. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz samochodu wykorzystywanego do śledzenia i monitoringu. Kolejnym punktem programu było Muzeum Fryderyka Chopina. Uczestnicy zwiedzania mieli okazję zaznajomienia się z życiem oraz twórczością wybitnego kompozytora. Szczególnie atrakcyjne okazały się sale multimedialne, w których studenci mogli wysłuchać kompozycji Chopina.

Orientation week został przygotowany przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego przy wsparciu polskich mentorów zrzeszonych w International Students Network.

 

 

 

Sprawdź także

Erasmus+ podczas The Color Run

17 czerwca br. studenci zagraniczni realizujący w Akademii Sztuki Wojennej praktyki w ramach Programu Erasmus+ ...