Czym są punkty ECTS?

Czym są punkty ECTS?

System punktów ECTS (European Credit Transfer System) to narzędzie ułatwiające uznawanie okresów studiów odbywanych za granicą. Każda uczelnia zagraniczna ma opracowany Katalog ECTS, na podstawie którego można stwierdzić „wartość” przedmiotu na danej uczelni oraz wyliczyć, ile przedmiotów trzeba zdać by zaliczyć okres studiów. Aby zaliczyć semestr trzeba mieć minimum 30 pkt ECTS, a rok – 60 pkt ECTS. Górnej granicy nie ma.

Sprawdź także

Co to jest „Wykaz zaliczeń” („Transcript of Records”)?

  Co to jest „Wykaz zaliczeń” („Transcript of Records”)? Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, ...

akademiki warszawa