Home / Stypendia socjalne i dodatki dla niepełnosprawnych

Stypendia socjalne i dodatki dla niepełnosprawnych

Wyjazdy na studia wypłacane z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy mają prawo do stypendium socjalnego

      W roku akademickim 2016/2017 Akademia Obrony Narodowej otrzymała od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę operatora funduszy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) łączną kwotę 293 480 PLN: na wypłatę 27 stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia i praktyki do Krajów Programu z prawem do dodatku ...

Czytaj więcej »