Home / Strefa studenta / Zaliczenie studiów zrealizowanych za granicą

Zaliczenie studiów zrealizowanych za granicą

Zaliczenie studiów zrealizowanych za granicą

Na podstawie przygotowanego przed wyjazdem „Learning Agreement (LA) before mobility” oraz autorskiego dokumentu „Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń (PUZ)” Akademia Obrony Narodowej uznaje osiągnięcia uzyskane w zagranicznych uczelniach partnerskich, jako część obowiązującego programu studiów. Konsultacje w kwestii opracowania LA oraz PUZ kompatybilnego z programem studiów w uczelni macierzystej prowadzi ze Studentem ...

Czytaj więcej »