Home / Strefa studenta / Wyjazdy doktorantów

Wyjazdy doktorantów

Wyjazdy na studia

O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 1. jesteś doktorantem Akademii; 2. w momencie wyjazdu na stypendium Programu Erasmus oraz w trakcie jego pobytu nie będziesz przebywać na urlopie dziekańskim lub innym; 3. Twój pobyt  w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy ...

Czytaj więcej »