Home / Strefa studenta / Umowa zawarta między ASzWoj a stypendystą

Umowa zawarta między ASzWoj a stypendystą

Umowa zawarta pomiędzy AON a stypendystą

Biuro Programu Erasmus+ skontaktuje się z Tobą w celu podpisania umowy dotyczącej warunków wyjazdu i przyznania stypendium na studia za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię do:1.    odbycia studiów w deklarowanym okresie,2.    niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie studiów, programie studiów itp.,3.    dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego ...

Czytaj więcej »