Home / Strefa studenta / Po powrocie – rozliczenie stypendium

Po powrocie – rozliczenie stypendium

Po powrocie – rozliczenie stypendium

Po powrocie – rozliczenie stypendium. Po zakończeniu wyjazdu w student jest zobowiązany dostarczyć poniższe dokumenty: 1. Transcript of records – czyli wykaz zaliczeń. Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi wydziałowemu dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów – oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) lub inny ...

Czytaj więcej »