Home / Strefa studenta

Strefa studenta

Drodzy studenci!
Zakładka ta powstała z myślą o zaspokojeniu Waszych potrzeb związanych z wyjazdami do zagranicznych uczelni partnerskich. Staramy się aby była ona łatwa w obsłudze, ale jednocześnie zawierała wszystkie niezbędne informacje,  dlatego docenimy każde pytanie, sugestię, które pomoże nam udoskonalić tą stronę.Prosimy o przesyłanie Waszych uwag na adres: a.sobon@aon.edu.pl, o.scigala@aon.edu.pl lub zapraszamy do Biura Programu Erasmus+ (bl. 4, p.1, 113, 130)
pozdrawiamyZespół ds. Procesu Bolońskiego
 

Zmiana w Learning Agreement

Instrukcja wprowadzania zmian do Learning Agreement (LA)   Dlaczego zmiany trzeba zgłosić? Wyjeżdżając na studia każdy deklaruje na pierwszej stronie LA (Learning Agreement) i w PUZ (Porozumienie o uznaniu zaliczeń) dane przedmioty. Dziekan podpisując dokumenty potwierdza, że ich zrealizowanie za granicą jest równoznaczne z zaliczeniem semestru w AON. Jeśli przedmioty ...

Czytaj więcej »

Wyjazdy na studia

O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 1. jesteś doktorantem Akademii; 2. w momencie wyjazdu na stypendium Programu Erasmus oraz w trakcie jego pobytu nie będziesz przebywać na urlopie dziekańskim lub innym; 3. Twój pobyt  w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy ...

Czytaj więcej »

Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki • Może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, ale także zaliczana do dorobku studenta. • Miejsce praktyki-Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/ firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, np. muzeum, biblioteki, szpitala, jednostki administracji lokalnej lub ...

Czytaj więcej »

Po powrocie – rozliczenie stypendium

Po powrocie – rozliczenie stypendium. Po zakończeniu wyjazdu w student jest zobowiązany dostarczyć poniższe dokumenty: 1. Transcript of records – czyli wykaz zaliczeń. Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi wydziałowemu dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów – oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) lub inny ...

Czytaj więcej »

Przedłużenie pobytu

Przedłużenie pobytu. Jeżeli Twój pobyt sprawił Ci satysfakcję, zarówno naukową jak i osobistą, oraz spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem partnerskiego Uniwersytetu możesz przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Postaraj się najpierw o list polecający od koordynatora z uczelni przyjmującej i skieruj go wraz z wnioskiem o przedłużenie pobytu do dziekana ...

Czytaj więcej »

Po przybyciu na miejsce

Po przybyciu na miejsce. Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego. Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do uczelni zagranicznej i koordynatora wydziałowego na uczelni. ...

Czytaj więcej »

Umowa zawarta pomiędzy AON a stypendystą

Biuro Programu Erasmus+ skontaktuje się z Tobą w celu podpisania umowy dotyczącej warunków wyjazdu i przyznania stypendium na studia za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię do:1.    odbycia studiów w deklarowanym okresie,2.    niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie studiów, programie studiów itp.,3.    dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego ...

Czytaj więcej »

Zaproszenie o przyjęciu studenta na studia

Zaproszenie o przyjęciu studenta na studia.Oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia zagraniczne z uczelni. Powinno ono nadejść na wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres korespondencyjny. Może je również otrzymać Twój koordynator. Bądź zatem z nim w kontakcie. PAMIĘTAJ! Również osobiście musisz kontaktować się z Twoją uczelnią przyjmującą, tak aby ...

Czytaj więcej »

Zakwaterowanie za granicą

Zakwaterowanie za granicą nalezienie mieszkania jest jedną z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż powinieneś jak najszybciej skontaktować się z biurem Erasmusa+ na zagranicznej uczelni. Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań).   Akademia ...

Czytaj więcej »
akademiki warszawa