Home / Strefa studenta

Strefa studenta

Drodzy studenci!
Zakładka ta powstała z myślą o zaspokojeniu Waszych potrzeb związanych z wyjazdami do zagranicznych uczelni partnerskich. Staramy się aby była ona łatwa w obsłudze, ale jednocześnie zawierała wszystkie niezbędne informacje,  dlatego docenimy każde pytanie, sugestię, które pomoże nam udoskonalić tą stronę.Prosimy o przesyłanie Waszych uwag na adres: a.sobon@aon.edu.pl, o.scigala@aon.edu.pl lub zapraszamy do Biura Programu Erasmus+ (bl. 4, p.1, 113, 130)
pozdrawiamyZespół ds. Procesu Bolońskiego
 

,,Nie czekajcie aż będzie za późno”. Oto kolejny powód by wyjechać na praktyki absolwenckie z Erasmus+.

,, …nie czekajcie, aż będzie za późno to wspaniała przygoda, możliwość poznania nowych ludzi i zdobycia doświadczenia jako studenta, teraz albo nigdy…”.  Bardziej szczerego zaproszenia na ,,Erasmusa” nie mógł stworzyć nikt inny jak tylko jego uczestnik. To właśnie te słowa zainspirowały Panią Kasię do pojęcia wyzwania i znalezienia swojej drogi ...

Czytaj więcej »

Zmiana w Learning Agreement

Instrukcja wprowadzania zmian do Learning Agreement (LA)   Dlaczego zmiany trzeba zgłosić? Wyjeżdżając na studia każdy deklaruje na pierwszej stronie LA (Learning Agreement) i w PUZ (Porozumienie o uznaniu zaliczeń) dane przedmioty. Dziekan podpisując dokumenty potwierdza, że ich zrealizowanie za granicą jest równoznaczne z zaliczeniem semestru w AON. Jeśli przedmioty ...

Czytaj więcej »

Wyjazdy na studia

O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 1. jesteś doktorantem Akademii; 2. w momencie wyjazdu na stypendium Programu Erasmus oraz w trakcie jego pobytu nie będziesz przebywać na urlopie dziekańskim lub innym; 3. Twój pobyt  w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy ...

Czytaj więcej »

Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki • Może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, ale także zaliczana do dorobku studenta. • Miejsce praktyki-Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/ firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, np. muzeum, biblioteki, szpitala, jednostki administracji lokalnej lub ...

Czytaj więcej »

Po powrocie – rozliczenie stypendium

Po powrocie – rozliczenie stypendium. Po zakończeniu wyjazdu w student jest zobowiązany dostarczyć poniższe dokumenty: 1. Transcript of records – czyli wykaz zaliczeń. Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi wydziałowemu dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów – oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) lub inny ...

Czytaj więcej »

Przedłużenie pobytu

Przedłużenie pobytu. Jeżeli Twój pobyt sprawił Ci satysfakcję, zarówno naukową jak i osobistą, oraz spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem partnerskiego Uniwersytetu możesz przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Postaraj się najpierw o list polecający od koordynatora z uczelni przyjmującej i skieruj go wraz z wnioskiem o przedłużenie pobytu do dziekana ...

Czytaj więcej »

Po przybyciu na miejsce

Po przybyciu na miejsce. Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego. Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do uczelni zagranicznej i koordynatora wydziałowego na uczelni. ...

Czytaj więcej »

Umowa zawarta pomiędzy AON a stypendystą

Biuro Programu Erasmus+ skontaktuje się z Tobą w celu podpisania umowy dotyczącej warunków wyjazdu i przyznania stypendium na studia za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię do:1.    odbycia studiów w deklarowanym okresie,2.    niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie studiów, programie studiów itp.,3.    dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego ...

Czytaj więcej »
akademiki warszawa