Home / FAQ czyli najczęstsze pytania

FAQ czyli najczęstsze pytania

Czy można przedłużyć pobyt za granicą w ramach programu LLP Erasmus?

Czy można przedłużyć pobyt za granicą w ramach programu Erasmus+?   Możliwe jest przedłużenie pobytu o kolejny semestr, ale tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Student powinien jednak pamiętać, że przy przedłużaniu pobytu nie ma gwarancji uzyskania dofinansowania na dodatkowy okres – wszystko zależy od posiadanych aktualnie środków finansowych. Aby ...

Czytaj więcej »

Uczę się języka obcego, ale jeszcze nie zdobyłem żadnego certyfikatu. Czy to mnie dyskwalifikuje?

Uczę się języka obcego, ale jeszcze nie zdobyłem żadnego certyfikatu. Czy to mnie dyskwalifikuje? Nie. W wypadku braku certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych, masz możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języka obcego w Studium Języków Obcych na podstawie zdanego egzaminu lub nawet ocen cząstkowych.

Czytaj więcej »

Chciałabym starać się o wyjazd w ramach programu LLP Erasmus ale moja średnia na studiach to tylko 3.7. Czy to wystarczy aby wyjechać?

  Chciałabym starać się o wyjazd w ramach programu LLP Erasmus ale moja średnia na studiach to tylko 3.7. Czy to wystarczy aby wyjechać?   Średnia ze studiów to tylko jeden z ważniejszych elementów branych pod uwagę przy kwalifikowaniu studentów na wyjazd, co znaczy iż musisz się wyróżniać na tle ...

Czytaj więcej »

Co to jest „Wykaz zaliczeń” („Transcript of Records”)?

  Co to jest „Wykaz zaliczeń” („Transcript of Records”)? Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS. Podobny wykaz – zawierający dotychczas zaliczone ...

Czytaj więcej »

Co to jest „Porozumienie o programie zajęć” („Learning Agreement”)?

  Co to jest „Porozumienie o programie zajęć” („Learning Agreement”)?   To porozumienie między studentem, dziekanem wydziału oraz uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ...

Czytaj więcej »

Czym są punkty ECTS?

Czym są punkty ECTS? System punktów ECTS (European Credit Transfer System) to narzędzie ułatwiające uznawanie okresów studiów odbywanych za granicą. Każda uczelnia zagraniczna ma opracowany Katalog ECTS, na podstawie którego można stwierdzić „wartość” przedmiotu na danej uczelni oraz wyliczyć, ile przedmiotów trzeba zdać by zaliczyć okres studiów. Aby zaliczyć semestr ...

Czytaj więcej »

Chciałbym wyjechać na stypendium boję się jednak problemów z zaliczeniem semestru.

  Chciałbym wyjechać na stypendium boję się jednak problemów z zaliczeniem semestru. Twoje obawy są nieuzasadnione! Jako student Akademii Obrony Narodowej wyjeżdżając w ramach Programu LLP Erasmus do uczelni zagranicznej będziesz zobowiązany do sporządzenia porozumienia tzw. Learning Agreement – Porozumienie o programie zajęć. Dodatkowo wspólnie z pracownikami Zespołu ds. Procesu ...

Czytaj więcej »

Chciałbym wyjechać na studia za granicę, ale boję się, że dofinansowanie które otrzymam może nie wystarczyć na moje utrzymanie w kraju do którego chciałbym jechać.

Chciałbym wyjechać na studia za granicę, ale boję się, że dofinansowanie które otrzymam może nie wystarczyć na moje utrzymanie w kraju do którego chciałbym jechać. Otrzymane stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów utrzymania ale zapewnia pokrycie różnic w kosztach utrzymania miedzy Polską a krajem do którego wyjeżdżasz stąd musisz się ...

Czytaj więcej »

Studiuję obecnie na drugim kierunku studiów.

Studiuję obecnie na drugim kierunku studiów. Będąc na pierwszym wyjeżdżałem już w ramach Erasmusa. Czy mogę pojechać jeszcze raz, ale z innego kierunku? Tak. W ramach programu Erasmus+ można wyjechać na studia za granicę aż do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów, niezależnie od kierunku studiów czy długości wyjazdu. Dotyczy ...

Czytaj więcej »
akademiki warszawa