Home / Mariusz

Mariusz

Procedury wyjazdowe

Procedura wyjazdowa: Krok 1. Został nawiązany kontakt z uczelnią czy instytucja partnerską, z którą ASzWoj ma lub będzie miał podpisaną umowę i ustalono wstępnie przyjazd.   Krok 2. Wypełnij, podpisz i zatwierdź u dziekana wydziału lub kierownika studium, centrum lub wydziału: – program w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazd typu ...

Czytaj więcej »

Erasmus Policy Statement – EPS

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)   The War Studies University has been awarded an Exchange Erasmus University Charter for the period 2014 – 2021. Charter number: 251730-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE Erasmus ID code: PL WARSZAW68 PIC Number: 972886236   1. WSU’s international strategy. War Studies University (WSU) is the highest educational institution for ...

Czytaj więcej »

02 101 Geopolitics and Geostrategy

1 Course title Geopolitics and Geostrategy 2 Course code  3 Teaching methods Theoretical and practical classes with the expositive method and the debate of themes of the program. The students will have the support of the bibliography and the developed summaries of the class. 4 Type of course Optional 5 ...

Czytaj więcej »

Aviation Management

Conducted by Management and Command Faculty: 03 001-3: Foreign Language – Polish – 5 ECTS Description 01 025: Air Transportation Market – 5 ECTS Description 01 026: Air Traffic Management – 5 ECTS Description 01 037 Aviation Project Management – 5 ECTS Description 01 027: Safety Management In Aviation – 5 ECTS Description 01 034: ...

Czytaj więcej »

Organization Management

Conducted by Management and Command Faculty: 1 03 001-3: Foreign Language – Polish – 5 ECTS Description 3 01 021: Sociology – 5 ECTS Description 4 01 022: Psychological aspects of organizational behavior – 5 ECTS Description 5 01 023: Mathematic – 5 ECTS Description 6 01 036: Leadership– 5 ECTS Description 01 024 Decision ...

Czytaj więcej »

INTERNATIONAL SECURITY LAW AND CULTURAL COMPETENCE

Conducted by National Security Faculty: 1 02 107 History of Poland against the history of Europe– 5 ECTS 2 02 108 International Law of Armed Conflicts – 5 ECTS Description 3 02 109 Media Law – 5 ECTS Description 4 02 127 Introduction to Conflict Resolution and Peace Studies – 5 ECTS Description ...

Czytaj więcej »

Security Science

NATIONAL SECURITY FACULTY Module:                                   SECURITY SCIENCE I (autumn semester) code  course title ECTS  description 1 03 001-3 Foreign Language – Polish 5 description 2 02 130 Diplomatic Relations – Law and Art 3 description 3 02 132 Regional Studies 3 description 4 02 133 International Organizations – Law and Policy-making 3 ...

Czytaj więcej »

STRATEGY AND SECURITY

Conducted by National Security Faculty: 1 02 101 Geopolitics and Geostrategy – 5 ECTS Description 2 02 104 Strategic Management of Security and National Defence – 5 ECTS Description 3 02 102 Strategic Security Environment – 5 ECTS Description 4 02 105 Introduction to Strategy – 5 ECTS Description 5 02 106 Security Policy ...

Czytaj więcej »
akademiki warszawa