• Wyjazdy na studia

    O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 1. jesteś doktorantem Akademii; 2. w ...

    Czytaj więcej »

STREFA STUDENTA

Wyjazdy na studia wypłacane z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy mają prawo do stypendium socjalnego

      W roku akademickim 2016/2017 Akademia Obrony Narodowej otrzymała od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę operatora funduszy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) łączną kwotę 293 480 PLN: na wypłatę 27 stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia i praktyki do Krajów Programu z prawem do dodatku ...

Czytaj więcej »

University of Thessaly

Uczelnia: University of Thessaly Kraj/miasto: Volos/Grecja Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 Kierunki studiów: administracja, biznes i zarządzanie Mobilność: I stopień – 2 osoby Contact Person: Theodosia Vassilaki, International Relations Office, Argonafton & Filellinon Street, 382 21 Volos – GREECE Tel : +30 24210 74602, Fax : +30 24210 74603, E-mail : irep@uth.gr Academic ...

Czytaj więcej »

UNIVERSITY OF DUBROVNIK

Uczelnia: UNIVERSITY OF DUBROVNIK Kraj/miasto: Chorwacja/Dubrovnik Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021 Kierunki studiów: nauki społeczne, biznes i zarządzanie Mobilność: I-II stopień – 2 osoby  

Czytaj więcej »